• Polski
 • English

Regulamin

REGULAMIN

 

  1. Rezerwacja Apartamentu dokonywana jest osobiście, przez platformę internetową,  wypełnienie formularza rezerwacyjnego lub telefonicznie. Z chwilą otrzymania wypełnionego formularza do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty zadatku. Z chwilą wpłaty zadatku rezerwacja wstępna zostaje potwierdzona.
  2. Zadatek wynosi równowartość wartości noclegu za jedną dobę i powinien być wpłacony  do 48 godzin od dokonania wstępnej rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi, ale może być wykorzystany w innym terminie – po uzgodnieniu
   z recepcją, jeśli został ten fakt zgłoszony do 7 dni przed przyjazdem.
  3. Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeśli śpią wraz z rodzicami na obecnych łóżkach i nie wymagają dodatkowej pościeli.
  4. Apartament jest przeznaczony do pobytu osób wskazanych w rezerwacji i jest do dyspozycji Klienta od godziny 15.00
   w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Godzinę przyjazdu należy ustalić z obsługą dzień przed planowanym przyjazdem. Udostępnienie apartamentu następuje po okazaniu 2 dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym 1 z adresem (np. dowód osobisty i prawo jazdy/ paszport/ karta kredytowa, legitymacja) oraz uiszczeniu pełnej opłaty za pobyt i depozytu. Jeśli Klient nie posiada dwóch ważnych dokumentów, inna osoba, z którą będzie przebywał w apartamencie, musi również dopełnić formalności meldunkowych. W cenę noclegu wliczone są media, pościel i ręczniki.
  5. Odbiór/zwrot kluczy oraz formalności meldunkowe dokonywane są w recepcji Obiektu przy ul. Wita Stwosza 12.
  6. Odbiór kluczy możliwy jest jedynie po wypełnieniu przez Klienta karty meldunkowej, okazaniu 2 dokumentów tożsamości oraz wniesieniu pełnej opłaty za pobyt i depozytu.
  7. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu kluczy od apartamentu, pilota i karty parkingowej w dniu zakończenia pobytu. Niezwrócenie kluczy do godz. 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu, ale nie gwarantuje możliwości przedłużenia rezerwacji. W przypadku niemożliwości przedłużenia rezerwacji o kolejną dobę oraz nieobecności Klienta, Obiekt zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu i przeniesienia rzeczy Klienta do Recepcji Obiektu.
  8. Na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT do odbioru w ostatnim dniu pobytu lub przesłana na adres mailowy podany w rezerwacji. Chęć otrzymania fvat należy zgłosić w trakcie procesu meldunkowego.
  9. W apartamencie, windzie na klatce schodowej i balkonach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00 rano.
   W godzinach ciszy nocnej nie mogą przebywać w apartamencie osoby niezameldowane. W przypadku stwierdzenia przez obsługę zamieszkiwania większej ilości osób niż to było podane w rezerwacji, doliczona zastanie dodatkowa opłata
   200 zł/os./noc.
  10. Zachowanie Klientów oraz osób trzecich nie może zakłócać spokojnego pobytu innych Gości ani sąsiadów. Organizowanie imprez w apartamencie jest zabronione. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania ochrony lub Policji i natychmiastowego wykwaterowania osób  je naruszających oraz obciążenia karą w wysokości do 1000 zł. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca mieszkanie.
  11. Przed wyjściem z apartamentu Klient zobowiązany jest wyłączyć oświetlenie, gaz oraz wszelkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi na klucz. Klient odpowiada materialnie za wyposażenie apartamentu.
  12. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia – naruszenie zakazu skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł.
  13. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w stanie jakim go zastał i ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mebli, wyposażenia, urządzeń i innych elementów apartamentu. Wszelkie usterki w apartamencie powinny zostać zgłoszone właścicielowi w ciągu 2 godzin od momentu odbioru kluczy. Brak zgłoszenia (osobistego lub telefonicznego) oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
  14. Obiekt zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zgłoszonych braków/usterek w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, chyba że charakter usterki na to nie pozwoli.
  15. Awarie powstałe w skutek niezależny od Obiektu (w tym dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów) nie mogą być podstawą do bezkosztowej anulacji rezerwacji, ani zwrotu części lub całości dokonanej opłaty.
  16. Za zgubienie/zniszczenie kluczy, karty lub pilota parkingowego naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 100 zł/każdy.
  17. Klient zobowiązuje się do pozostawienia apartamentu w stanie, w jakim go zastał. Naczynia należy umyć, a śmieci przygotować do wyrzucenia.  Przestawianie mebli i pozostałego wyposażenia apartamentu jest zabronione. Za pozostawienie apartamentu w stanie wskazującym na użytkowanie go w sposób niezgodny z regulaminem może zostać pobrana dodatkowa opłata.
  18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
  19. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskim, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl).
  20. Obiekt ma prawo doliczyć dodatkowe opłaty w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub uszkodzeń. Wszelkie dodatkowe opłaty określone regulaminem muszą zostać zapłacone przed opuszczeniem apartamentu. W przypadku nie dokonania przez Klienta zapłaty za wyrządzone zniszczenia/uszkodzenia przed opuszczeniem apartamentu, Klient upoważnia Obiekt do obciążenia jego karty kredytowej kwotą w wysokości kosztów usunięcia szkód lub dochodzenia pokrycia strat na drodze sądowej.
  21. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Obiekt ma prawo anulować rezerwację. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi – z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.
  22. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o podobnym standardzie i lokalizacji (starówka) w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności. Obiekt nie odpowiada  za niezależne awarie i ich skutki.
  23. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości i drugiego dokumentu (min. 1 z adresem) lub nie chce okazać dokumentu, 

   – odmawia uiszczenia opłaty za cały pobyt w momencie zameldowania,

   – odmawia uiszczenia kaucji w formie gotówki lub dokonania preautoryzacji na należącej do niego karcie kredytowej,

   – odmawia podania danych osób, które będą z nim przebywały w apartamencie,

   – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

   – zachowuje się w sposób niestosowny/wulgarny w stosunku do personelu i/lub innych Gości,

   – podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.

  24. W sytuacji wcześniejszego wyjazdu Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty za niewykorzystane noclegi.
  25. Dokonanie rezerwacji i rozpoczęcie korzystania z apartamentu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  26. Obiekt zobowiązuje się do obsługi reklamacji Klientów wysyłanych na adres: wroclaw@luckyapart.pl
   oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 14 dni na adres poczty elektronicznej. Recepcjoniści nie są upoważnieni, do obsługi reklamacji ani udzielania zwrotów. Reklamacje składane mogą być jedynie w formie pisemnej.
  27. Dokonując rezerwacji użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu czy adres e-mail, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą „o ochronie danych osobowych” – wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszej rezerwacji, procesu meldunkowego i poprawy jakości usług serwowanych przez hotel. Wszystkie dane umieszczone w bazie hotelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z „ustawą o ochronie danych osobowych”. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów jest całkowicie dobrowolne i każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia podanych przez siebie danych.

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide